jack nối cáp quang có thanh chịu lực GJXH- mã số: Q-jackGJXK220

Danh mục sản phẩm